85 prosent spiser ikke nok grønnsaker

​Totalt får nordmenn i seg bare omlag 150 gram grønnsaker

per dag i gjennomsnitt. Dette er 100 gram mindre enn kostrådene anbefaler. Når

det gjelder inntaket av grønnsaker er det ingen forskjell mellom menn og

kvinner. Men kvinner spiser mer frukt og bær enn mennene, sier professor i

ernæringsvitenskap, Lene Frost Andersen ved Universitetet i Oslo.

Lite grove kornprodukter

Helsedirektoratet anbefaler at man spiser så mye grove

kornprodukter at de til sammen gir 70-90 gram sammalt mel eller fullkorn per

dag. I dag er nordmenn flest langt unna denne anbefalingen.

Bare 25 prosent av befolkningen får i seg den anbefalte

mengden av grove kornprodukter, og denne andelen er nokså lik for både kvinner

og menn, opplyser Andersen.

Lite fisk og mye rødt kjøtt

Helsedirektoratet anbefaler at folk flest spiser mer fisk og

begrenser inntaket av rødt kjøtt.

Undersøkelsen viser at mer enn halvparten ikke klarer å

spise den anbefalte mengden fisk. Mange spiser også mer rødt kjøtt enn

anbefalt. Det er vesentlig flere menn enn kvinner som har et høyt inntak av

rødt kjøtt, sier avdelingsdirektør Anne Hafstad i Helsedirektoratet.

Alle kjenner til Nøkkelhullet
De lave tallene gir grunn til bekymring for økt forekomst

av hjertekarsykdommer og flere former for kreft, sier Helsedirektoratet. Det

siste året har de jobbet med å øke kunnskapen o m Nøkkelhullet og kostrådene.

Det har vi langt på vei lykkes med, hele 98 prosent

kjenner til Nøkkelhullet og 8 av 10 vet at merket står for et sunnere

alternativ, sier Hafstad.