Cxense Display

9 av 10 godtar ikke røyking når barn er til stede

De som røyker er nesten like store motstandere av å røyke når barn er tilstede som ikke-røykere.Tallene er hentet fra en opinionsundersøkelse fra Respons Analyse på oppdrag fra Tobakksfritt og Den norske legeforening, og ble offentliggjort på en pressekonferanse 9. mars. Det ble også sett nærmere på hva lovgivningen sier om barn og passiv røyking.
Kreftforeningen har i mange år jobbet med å sikre barn et røykfritt småbarnsmiljø.
Barn er prisgitt foreldre og andre voksnes valg. Dette gjelder særlig små barn som er under tilsyn av pårørende som røyker. En måte å sikre barns rett til et røykfritt miljø på er gjennom lovregulering. Kreftforeningen har høye forventninger til hvilke tiltak myndighetene vil foreslå i sin varslede tobakksstrategi som skal komme i løpet av året, sier Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel.