Abonnement

HMT dekker spesielle nisjer av markedet innen helsesektoren. Tidsskriftet har både betalende individuelle abonnenter og er medlemsblad for følgende organisasjoner:

MTF – Medisinsk Teknisk Forening
NFMF – Norsk Forening for Medisinsk Fysikk
FSTL – Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse
NSH – Norsk Sykehus- oh helsetjenesteforening

Fagtidsskriftets lesere kan defor spesifiseres som følger:

  • Innkjøpsansvarlige på sykehus og helseinstitusjoner
  • Fagpersonell innen administrasjon og ledelse
  • Ansatte i primær- og institusjonshelsetjenesten
  • Fagpersonell innen sykehusenes medisinsk teknisk avdelinger
  • Serviceingeniører
  • Utstyrsleverandører
  • Forskere, biomedisinsk teknikk
  • Fagpersonell innen strålingsfysikk, røntgendiagnostikk, nucleærmedisin og strålevern

Pris for årsabonnement (6 utgaver årlig):

Bestilles nederst på denne siden

Norge: kr 665,-
Utland: kr 785,-


Har du andre spørsmål om abonnement?

Kontakt abonnementsservice:

Tove Lisbeth Finstad
E-post:
tove.lisbeth@askmedia.no
Tlf: + 47 46 94 10 00


Bestill abonnement:

Felter markert med stjerne* er obligatorisk å fylle ut.

Type abonnement*
Norge (kr 665,-)Utland (kr 785,-)

Navn / firmanavn

Firmaets organisasjonsnummer

Navn på kontaktperson*

Telefonnummer*

Postadresse*

Postnummer og -sted*

Land*

E-post*

Hvis fakturaen skal sendes til en annen adresse enn bladet, skriv den inn her(obligatorisk)


Lagre