Cxense Display

Ahus åpner nye senger

Grunnet

et svært stort belegg på sykehuset åpner Ahus midlertidig 10 nye senger

på Ski sykehus og 10 senger på Stensby sykehus. Samtidig bemanner

medisinsk divisjon opp 7 senger i en lettpost på pasienthotellet Ahus

hotell. På samme måte som kirurgisk divisjon tidligere har åpnet en

gastrokirurgisk lettpost i hotellet med 14 senger.

Sykehuset

har til enhver tid svært mange ferdigbehandlede pasienter. Ved å åpne

disse sengene vil sykehuset raskere få disse pasientene hjem til sine

respektive hjemkommuner etter et eventuelt kortere opphold på

henholdsvis Ski eller Stensby sykehus.

Ahus

jobber tett sammen med kommunene i opptaksområdet for å se på hvordan

Samhandlingsreformen fra 2012 skal være behjelpelig med å raskere få

ferdigbehandlede pasienter ut fra sykehuset.