Ahus først ute med journalanalyse

 

– Det er en effektiv og lite ressurskrevende teknikk for å finne uønskede hendelser som gjør at vi kan lære av våre feil og iverksette forebyggende tiltak, forteller pasientsikkerhetssjef ved Ahus, Helge Svaar. Uønskede hendelser vil si utilsiktet og uønsket effekt av medisinske undersøkelser og/eller behandling. – Slike hendelser kan for eksempel være bivirkninger av medikamenter og sykehusinfeksjoner, forteller Svaar. Global Trigger Tool (GGT) som verktøyet heter er allerede tatt i bruk i Danmark og Sverige.
Siden april 2007 har sykehuset gått gjennom ca. 1500 tilfeldig utvalgte pasientjournaler for å bli bedre på pasientsikkerhet. Undersøkelsen viser at ca. 20 prosent av pasientene opplevde en uønsket hendelse. En uønsket hendelse vil si en av disse tilfellene: Sykehusinfeksjon, transfusjonskrevende blødninger, reoperasjon, liggesår og fall med skade.

Undersøkelsen viser også at ca. 45 prosent av de uønskede hendelsene ved sykehuset dreier seg om sykehusinfeksjoner. Men ved hjelp av analyseverktøyet, har man for eksempel kunnet sette i gang forebyggende tiltak som "Rent sykehus", et prosjektet hvor målet er å forebygge og redusere antall sykehusinfeksjoner.

– Prosjektet er et av mange tiltak som iverksettes for å bedre pasientsikkerhetskulturen ved sykehuset, sier Svaar. For å kunne bedre pasientsikkerheten er det viktig å lære av sine feil.

 -Ved å ta i bruk GGT, får vi den dokumentasjonen vi trenger for å gjøre nettopp dette. Å bedre pasientsikkerheten dreier seg om å forbedre kvaliteten på diagnostikk, behandling og pleie ved forbedring av systemene vi arbeider i, sier Svaar.