Ahus – ledende innen bryst- og endokrin

Konstituert avdelingssjef Berit Gravdehaug er stolt over at

Ahus nå har fått denne statusen.

– Virksomheten ved Ahus er robust og en av de fremste i

landet, og vi oppnår meget gode resultat med et godt utviklet apparat for

håndtering av bryst- og endokrinkirurgiske pasienter, sier Gravdehaug.

Avdelingen samarbeider nært med fast ansatt plastikkirurg

slik at Ahus har et godt tilbud innen rekonstruktiv kirurgi. I tillegg til den

rent kirurgiske behandlingen er det et godt og nært samarbeid med radiologisk-,

onkologisk-, patologisk-, nukleærmedisinsk- og endokrinologisk avdeling.

Ahus har gode resultat også når det gjelder

endokrinkirurgiske inngrep, og bare noen få pasienter må henvises videre til

Radiumhospitalet.

Ved Ahus drives det forskning innen

mammacancerfeltet initiert både av professor i kirurgi og i onkologi. Flere

doktorgradsarbeider er i arbeid innen fagfeltene.