Cxense Display

Ahus markerer verdens blodgiverdag 14. juni

 

Formålet med Verdens helseorganisasjon (WHO) sin blodgiverdag er å skape bevissthet rundt behovet for blod og bloddonorer i alle deler av verden.
Hver dag reddes tusenvis av liv på grunn av bloddonasjoner. Frivillige blodgivere gir til sammen over 80 millioner enheter blod hvert år. Men tilgangen til friskt og livsnødvendig blod er ennå ikke god nok. Åtte av ti personer i verden har ikke tilgang på trygge blodoverføringer.
Også Blodbanken på Akershus universitetssykehus HF trenger hvert år ca. 1500 nye blodgivere for å opprette og vedlikeholde et giverkorps på ca 7000 aktive givere, og sikre sykehuset tilgang på blodprodukter.
Blodgiverdagen 2010 markeres med utdeling av roser til alle som gir blod den dagen på Ahus og Stensby.
Du kan melde deg som blodgiver ved å ringe 67 96 12 00 eller via http://www.giblod.no/.