Cxense Display

Ahus tar e-resept i bruk

Etter en pilotperiode på Ørenesehalsavdelingen og Avdeling for akuttpsykiatri, har turen kommet til Kvinneklinikken og Barne- og ungdomsklinikken denne uka. I løpet av høsten vil flere klinikker og divisjoner ta i bruk e-resepter.

Det er forventet at alle klinikker og divisjoner som bruker DIPS vil være i gang med e-resept innen utløpet av november.

E-resept er allerede i bruk av de fleste fastlegene i Norge og nå er også sykehusene i gang med å ta i bruk ordningen. E-resept gir både tryggere legemiddelbruk og enklere rutiner.

Arbeidet med å innføre e-resept er i Helse Sør-Øst organisert som del av program for klinisk dokumentasjon i Digital fornying. Videre framdrift for innføring i regionen vil bli besluttet som del av gjennomføringsplanen for 2015.