Ahus utvider kapasiteten for kritisk syke pasienter

Flere medisinske overvåkningsplasser vil føre til redusert

belegg i resten av sykehuset, noe som igjen frigjør plass.

Kritisk syke pasienter belegger i dag i stor grad vanlige

senger ved sengepostene. Ved at disse nå samles i en egen enhet vil

sengepostene nå kunne frigjøre senger for å kunne ta imot pasienter som ellers ville ligget på

Stensby. Ved hovedsykehuset på Nordbyhagen vil disse få et bedre tilbud enn de

ville fått ved Stensby.

Rekruttering

I forslag til budsjett som skal behandles av Ahus-styret

førstkommende onsdag foreslås det å utvide med åtte senger til medisinsk

overvåkning allerede fra nyttår. Resterende sju sengeplasser skal være på plass

før sommeren. Utvidelsen har en kostnad på mellom 24 til 30 millioner kroner

årlig.

– Dette er vår viktigste satsing på neste års budsjett, sier

direktør ved medisinsk divisjon på Ahus, Yngve Mikkelsen.

Den kritisk syke pasienten løftes frem i Strategisk

utviklingsplan som et av sykehuset største

satsningsområder i perioden frem mot 2016. En felles

medisinsk overvåkningsenhet legger til

rette for et større og robust miljø rundt våre sykeste

pasienter og er nødvendig for å sikre tilbud og behandling av denne

pasientgruppen

Utvidelsen skjer i eksisterende lokaler som hittil har stått

tomme.