Akershus universitetssykehus offisielt åpnet

 

Mer enn 450 gjester var tilstede under åpningen, og foruten Kong Harald deltok blant andre helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen, fylkesmann Hans Røsjorde, styreleder Hanne Harlem og adm. dir. i Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen, styreleder Peder Olsen og adm. dir. Erik K. Normann ved Ahus, prosjektdirektør Nye Ahus Bjørn Sund, samt ordfører i Lørenskog Åge Tovan og politimester Jørgen Høidahl.
Ligger til rette

– Ahus er et sykehus for framtida. Med nytt bygg, nytt utstyr og ny teknologi ligger alt til rette for best mulig behandling og oppfølging av pasienter og pårørende, sa helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i sin tale under åpningsseremonien.

Avtalt tid og budsjett

1. mars 2004 kunne daværende helseminister Dagfinn Høybråten ta det første spadetaket til det som skulle bli det nye universitetssykehus i Akershus.

– Vårt mål har hele veien vært å bygge et sykehus som gir god pasientbehandling, og som er både driftseffektivt og moderne. Vi gleder oss over at bygget er levert til ett år før opprinnelig avtalt tid og på budsjett, sa adm. dir. Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst RHF.

Best mulig behandling

Bygget har gitt oss mulighet for å samle livsviktige funksjoner. Dette gir rask og effektiv håndtering av pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. Tre av fire pasienter som kommer til Akershus universitetssykehus har behov for øyeblikkelig hjelp.

– Vi har samlet livsviktige funksjoner i en egen akuttsøyle. Dette for å sikre rask og effektiv behandling. Alt i dette sykehuset er bygd med ett eneste mål for øye; den best mulige pasientbehandling, sier administrerende direktør Erik Kreyberg Normann.

Nærhet

Sengeområdene i det nye sykehuset er delt inn i mindre enheter, såkalte sengetun. Hvert enkelt sengetun har syv senger fordelt på tre enerom og to to-sengsrom. Pasientrommene er plassert i tilknytning til personalets arbeidsstasjon, noe som sikrer nærhet mellom pasienter og helsepersonell.

Alle barn og unge, uavhengig av medisinsk lidelse, behandles i en egen Barne- og ungdomsklinikk.

– Barn og unge har spesielle behov, sier Normann. Vi har derfor samlet alle under 18 år i et eget senter. Hos oss kommer legene til barna, ikke omvendt.

Frigjør tid

De tekniske løsningene skal frigjøre tid som de ansatte bruker på pasientene.

– Transport av rent tøy og forbruksmateriell, distribusjon av blodprøver og medisiner, samt innsamling av søppel og skittentøy er oppgaver som helt eller delvis er automatisert med avsug, rørpost og automatiske vogner, forklarer Normann.

Bakgrunn

Akershus universitetssykehus er et av landets største sykehus og Lørenskog kommunes største arbeidsplass. Sykehusets hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, opplæring og undervisning. Helseforetaket har

spesialiteter for somatiske sentralsykehus og leverer spesialhelsetjenester innen psykisk helsevern og rus.

Beliggenhet

Akershus universitetssykehus består av sykehuset på Nordbyhagen, Lillestrøm sykehus, Stensby sykehus (Eidsvoll), distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker på Jessheim, Lillestrøm og Grorud. Sykehuset har også en kortidsenhet på Romsås og en lindrende enhet på Skedsmotun.

Visjon

Menneskelig nær – faglig sterk