Alle på plass i Sykehusinnkjøp HF

Med den siste virksomhetsoverdragelsen til Sykehusinnkjøp HF, har divisjon sør-øst fått 34 nye medarbeidere.

Divisjonsdirektør Cathrine Moen Fuhre er glad for å ha 34 nye medarbeidere på plass i divisjon sør-øst. (Foto: labnorge.no)

Nylig ga Sykehusinnkjøp HF sitt styre klarsignal for å gjennomføre virksomhetsoverdragelsen for innkjøperne som jobber med lokale anskaffelser i Helse Sør-Øst. Med disse 34 ansatte på plass fra i dag er Sykehusinnkjøp HF endelig fullt besatt, melder sykehusinnkjop.no i en nyhetsmelding.

Etter at de første virksomhetsoverdragelsene i oktober i fjor har Sykehusinnkjøp HF fått inn ansatte fra helseforetak over hele landet. Etter at de siste fra Helse Sør-Øst nå er på plass, teller nå selskapet 224 ansatte.

Kommer fra flere helseforetak

​De 33 nye kommer fra Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF, Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sørlandet sykehus HF, Telemark sykehus HF, Vestre Viken HF og Sykehusapotekene HF. Med de lokalt ansatte på plass er nå også divisjon sør-øst fulltallig. Det gleder divisjonsdirektør Cathrine Moen Fuhre.

– Nå er også divisjon sør-øst en samlet enhet. Dette gir divisjonen en stor styrke og verdi, med all den kompetansen som nå er samlet. Terskelen for å samarbeide blir lavere, og muligheten til å styrke fagmiljøet innenfor de ulike kategoriene blir større. Dette er en unik mulighet for å utnytte den samlede kompetansen vår enda bedre til fordel for helseforetakene i regionen. Jeg gleder meg til å starte samarbeidet og til å bli bedre kjent med alle i avdeling lokale tjenester, sier divisjonsdirektøren.

Ansatte som kommer fra HF-ene i Helse Sør-Øst blir nå samlet i en egen avdeling under divisjon sør-øst, som skal jobbe med lokale anskaffelser til helseforetakene. Avdelingen vil bli ledet av Anne Cecilie Sæther, som ser frem til å komme i gang med arbeidet i Sykehusinnkjøp HF.

– Det blir spennende å bli en del av Sykehusinnkjøp. Jeg er spesielt glad for å bli overført sammen med veldig kompetente medarbeidere, som alle har en bred erfaring fra anskaffelser til sykehus. Vi er så heldige at vi er godt kjent med kunden sitt behov takket være godt samarbeid med dyktige fagfolk ved sykehusene, sier Sæther.

Fornøyd direktør

Administrerende direktør Kjetil Istad er glad for at Sykehusinnkjøp HF nå er fulltallig.

–  Vi gleder oss nå til å ønske velkommen 34 medarbeidere fra Helse Sør-Øst. Med fullt mannskap på plass er vi klar for å styre mot fremtiden, sier han.

De ansatte som nå kommer over vil i første omgang fortsette som før med å jobbe med lokale anskaffelser til helseforetakene i Helse Sør-Øst. De vil fortsatt også ha sin fysiske arbeidsplass ute på sykehusene.

–  Vi tror at det er en styrke at vi har personell tilgjengelig på sykehusene som kan delta i den daglige diskusjon rundt hvilke behov sykehuset har, sier Kjetil Istad.

10. mai blir virksomhetsoverdragelsen offisielt markert i Drammen.

(Kilde: sykehusinnkjop.no)