Anbefaler barn å bruke handsfree

. Tall fra Kreftregisteret viser at antall krefttilfeller hos barn er doblet, skriver Dagsavisen. I 2006 ble det registrert mer enn 1000 nye tilfeller av hjernesvulst i Norge. 50 av dem var barn. Statens strålevern advarer mot ukritisk bruk av mobiltelefon.
 Vi anbefaler at barn tar korte samtaler og helst bruker tekstmeldinger, sier forsker Lars Klæboe i Statens strålevern. Han sier barn kan være mer sårbare for stråling, ettersom de har tynnere hodeskalle og mindre hode.