Anbefaler offentlig takst og prøveordning 

– Dette kan være et stort gjennombrudd for nye pasientrettede tjenester i apotek. Helseminister Bent Høie blir historisk hvis han følger opp dette i budsjettet til høsten.

Per T. Lund: – Pasientene må få rett til å be om Medisinstart-samtaler direkte i apoteket. (Foto: Apotekforeningen)

Det sier Per T. Lund i Apotekforeningen. Helsedirektoratet har nå sendt sine anbefalinger om Medisinstart og Inhalasjonsveiledning til Helse- og omsorgsdepartementet, som skal vurdere begge tjenestene i forbindelse med statsbudsjettet for 2018.

Konkrete tiltak

Begge tiltakene er konkrete oppfølginger av Legemiddelmeldingen som helseministeren la frem for to år siden. Riktig legemiddelbruk og innovasjon var to sentrale punkter i meldingen.

Helsedirektoratet anbefaler at oppstartsveiledning (Medisinstart) for definerte pasientgrupper innføres som offentlig finansiert tjeneste ved norske apotek. Direktoratet anbefaler også at prøveordningen med Inhalasjonsveiledning videreføres som en prøveordning i ytterligere tre år før det tas en beslutning om ordningen bør gjøres permanent.

Pasienten vet best

Lund. Han mener imidlertid at Helsedirektoratets forslag trenger noen justeringer. Helsedirektoratet skriver at pasientens lege har det medisinske ansvaret for sine pasienter. Derfor mener de at tjenesten bare skal kunne rekvireres av lege. Dette er Apotekforeningen sterkt uenig i.

– Pasientene må få rett til å be om Medisinstart-samtaler direkte i apoteket. Det er pasienten selv som kjenner sine egne behov best. Om den enkelte legemiddelbrukeren vil ha nytte av Medisinstart må kunne avklares i dialog med apotekfarmasøyten. Vi har ingen problemer med at fastlegen bør få informasjon i etterkant, men Helsedirektoratet mangler argumentasjon for hvorfor legen må henvise til Medisinstart i apotek, sier adm. direktør Per T. Lund i Apotekforeningen.

(Kilde: Apotekforeningen/apotek.no)