Annonser

HMT er et fagtidsskrift som retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonshelsetjenesten. Vi tar opp aktuelle spørsmål innen administrasjon, økonomi, ledelse og medisinsk teknikk. HMT legger vekt på informasjon om nye produkter, forretningsidéer og teknologiske nyvinninger.

HMT er en god annonsekanal for å treffe:

  • Innkjøpsansvarlige på sykehus og helseinstitusjoner
  • Fagpersonell innen administrasjon og ledelse
  • Ansatte i primær- og institusjonshelsetjenesten
  • Fagpersonell innen sykehusenes medisinsk teknisk avdelinger
  • Serviceingeniører
  • Forskere, biomedisinsk teknikk
  • Fagpersonell innen strålingsfysikk, røntgendiagnostikk, nucleærmedisin og strålevern

For mer informasjon om formater og priser, se HMTs medieplan:

HMT medieplan 2019

Du kan også kontakte salgsavdelingen:

Ronny Grenberg
+ 47 907 63 984
ronny@a2media.no