’Anskaffelser som strategisk ledelsesverktøy’

”Hver enkelte anskaffelse bør benyttes som verktøy for å gi brukerne enda bedre og mer effektive løsninger og på samme tid gi et positivt verdibidrag til samfunnsøkonomien i Norge.”

Næringsminister Monica Mæland ba om innspill, og får det. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)

Medtek har gitt flere innspill til Stortingsmelding om offentlige anskaffelser:

Nærings- og fiskeridepartementet ba tidligere i vår om innspill til stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Meldingen skal legges fram våren 2018. Målet med meldingen er å legge til rette for effektivisering og profesjonalisering av offentlige anskaffelser. I tillegg skal ulike samfunnshensyn som er nedfelt i regelverket ivaretas. Blant annet har Stortinget bedt regjeringen om å innføre et krav om minimum 30% miljøvekting ved alle offentlige anskaffelser, der det er relevant.

«Påhviler et stort ansvar»

Med ansvar for innkjøp for mer enn 400 mrd. kroner årlig, hviler det et stort ansvar på landets mange offentlige innkjøpsenheter. Potensialet er stort og vi oppfordrer til fortsatt bevisstgjøring av landets mange innkjøpsorganisasjoner. Hver enkelte anskaffelse bør benyttes som verktøy for å gi brukerne enda bedre og mer effektive løsninger og på samme tid gi et positivt verdibidrag til samfunnsøkonomien i Norge.

Noen av innspillene

  • Anskaffelser som strategisk ledelsesverktøy i offentlige virksomheter
  • Dialog og samarbeid åpner for de gode løsningene
  • Optimalisering; Oppdragsgiver er best på behov – markedet er best på løsning
  • Kompetanseheving
  • Øke fokus på verdibidrag og helseøkonomi
  • Sentraliserte innkjøp – utfordringer og muligheter ved nasjonale anskaffelser

Her kan du lese Medtek Norges innspill til Stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser

(Kilde: medteknorge.no)