”Antall årsverk vil eksplodere”

Uten produktivitetsøkning vil antall årsverk som går til helse og omsorg, eksplodere.

Kristin Clemet: –  Det er for eksempel lett å undervurdere betydningen av velferdsteknologi. (Foto: Civita)

Det skriver Kristin Klemet, leder av tankesmien Civita, i en kronikk i Aftenpotsen 10. april.

Her gir hun et eksempel på at velferdsinnovasjon er mulig, som også er tittelen på artikkelsen:

Eksemplet ’Pilly’

”Historien har vist at både organisering og teknologi kan gi store produktivitetsforbedringer i tidligere svært arbeidskrevende sektorer.

Det er for eksempel lett å undervurdere betydningen av velferdsteknologi. Et pilotprosjekt med den elektroniske medisinboksen ’Pilly’ i Bærum viste at boksen førte til færre hjemmebesøk, mindre administrasjon og riktigere medisinering. Planleggingen av hjemmebesøk ble enklere, siden man var mindre bundet av tidspunktet for medisinering.

Samtidig rapporterte flere brukere om økt selvstendighet og mestringsfølelse. Det var altså mulig å oppnå høyere kvalitet på tjenesten med mindre ressursinnsats.”

Debatt

Artikkelen inngår i en debatt hvor Clemet skriver innledningsvis: ” SVs leder Audun Lysbakken tror ikke fortjeneste kan være en drivkraft for innovasjon (Aftenposten 5. april). Elin Ørjasæter beskylder meg for å være «farlig naiv» (6. april), fordi jeg tror at private aktører kan bidra til økt produktivitet i velferdstjenestene (2. april). Jeg mener det er mer naivt å tro at offentlig sektor kan greie oppgaven alene.

Regjeringen la nylig frem Perspektivmeldingen. Den viser at det økonomiske handlingsrommet for staten vil bli betydelig mindre. Skal vi kunne opprettholde eller øke standarden i offentlig finansierte tjenester, har vi ikke noe valg: Vi må bli mer effektive.”

Referanser pilotprosjektet ’Pilly’: http://www.sintef.no/siste-nytt/medisinautomat-ga-eldre-mestring/ og https://www.sintef.no/globalassets/sintef-teknologi-og-samfunn/prosjektwebber/velferdsteknologi/a26618-rapport_riktigere-medisinering-og-mer-selvstendighet.pdf

Eldre menn og kvinner med stabil psyke og moderat kognitiv svikt, melder om frihetsfølelse når medisineringsbesøkene faller bort. (Foto: ThinkStock/sintef.no)