Cxense Display

Åpenhet om kvalitet i sykehusene er viktig

Bakgrunnen

for orienteringen var notatet 30 dagers overlevelse etter innleggelse

i norske sykehus interimanalyse fra forskningsprosjektetsom ble

publisert i juni. Her har Kunnskapssenterets forskere beregnet

sannsynligheten for å overleve 30 dager etter innleggelse ved sykehus.

– Det er

viktig at informasjon om resultater i helsetjenesten blir analysert og

publisert, sier Gunnar Bovim, adm. direktør i Helse Midt-Norge og medlem

av kvalitets- og prioriteringsrådet. Til tross for mange metodologiske

problemer og forbehold kan dataene om 30-dagers overlevelse være nyttig i

arbeidet med kvalitetsforbedring, mener Bovim.

Han roste

Kunnskapssenteret for måten forskningsprosjektet var blitt gjennomført

på, og hvordan resultatene var blitt offentliggjort.

– Åpenhet på dette området er nødvendig, sier han.

Sykehusene vil bli bedre

Flere sykehus har tatt kontakt med Kunnskapssenteret etter at tallene ble offentliggjort.

– Vi gjør

dypdykk i tallene sammen med sykehusene, og dette kan bidra til å gjøre

forbedringsarbeidet mer målrettet. Ingen ønsker å komme dårlig ut på

kvalitet, og å bruke forskningsresultatene på denne måten er aktiv bruk

av 30-dagersindikatoren. Sykehusene ønsker å forbedre seg, og ser med

lupe på rutiner og praksis både ved sykehusene og etter utskrivning,

sier statistiker Doris Tove Kristoffersen ved Kunnskapssenteret, som la

fram prosjektet for rådet.

Kristoffersen understreker at dette er et forskningsprosjekt som skal utvikles videre.

– Dette er forskningsdata og vi arbeider videre med metodeutviklingen, sier hun.

Forbehold

Flere av

rådsmedlemmene understreket viktigheten av åpenhet rundt prosjektet og

at Kunnskapssenteret har gjennomført prosjektet på en forbilledlig måte

med sine mange metodologiske forbehold.

Forskningsprosjektet

har til hensikt å utvikle gode metoder for å utarbeide

overlevelsesindikatorer. Mulige feilkilder knyttet til å trekke ut data

av sykehusenes pasientadministrative systemer kartlegges også.