Åpner for å skrote IT-utflaggingsprosjektet

Helse sør-øst åpner for at hele IT-utflaggingsprosjektet kan bli lagt ned. Foreløpig er planene stilt i bero.

Cathrine M. Lofthus vil ikke utelukke at prosjektet blir terminert.

– Vi må erkjenne at tidsplanen i prosjektet har vært for ambisiøs, og at risikoanalysene ikke er fulgt godt nok opp, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus etter et ekstraordinært styremøte i helseregionen onsdag.

Styret har besluttet at man ikke vil gå videre før situasjonen er grundig utredet. Avtalen er verdt minst 5 milliarder kroner, ifølge Dagens Medisin.

– Jeg kan heller ikke utelukke at gjennomgangen kan resultere i at prosjektet blir terminert, sier Lofthus.

Fikk punktliste til oppfølging

Ifølge en ekstern gransking fra PricewaterhouseCoopers (PwC) var det ikke god nok kontroll på hvem som hadde tilgang til sensitive pasientopplysninger. Minst 34 personer hos underleverandøren hadde slik tilgang, viser rapporten.

Styreleder Ann-Kristin Olsen sier styret tar saken på største alvor og akter å følge den opp videre.

Styret har gitt Helse sør-øst beskjed om å prioritere en gjennomgang av systemet for tilgangsstyring. Videre skal systemet for risiko- og sårbarhetsanalyse fornyes, og metodikken skal forsterkes.

Helseforetaket har også fått beskjed om å gjennomgå kontrakten med tanke på at IT-informasjon skal ivaretas på en sikker måte. Endelig skal det utarbeides en plan for å styrke styring, ledelse og gjennomføring av prosjektet.

Nytt møte i juni

Inntil videre er utflaggingen, som etter planen skulle være i gang i begynnelsen av mai, satt på vent. Det omfatter virksomhetsoverdragelse og driftsansvar som skulle overføres fra Sykehuspartner til den amerikanske IT-giganten DXC, tidligere HPE.

– Det vil nå bli gjort en grundig gjennomgang av prosjektet, og jeg kan allerede nå slå fast at vi vil og må gjøre endringer, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus.

I slutten av juni møtes styret igjen til nok et ekstraordinært møte for å diskutere den endelige rapporten

(©NTB)