Cxense Display

Åpner Helseinkubator med plass til 60 gründere

De vil styrke norsk helseindustri, og åpner Helseinkubator i september. Bildet er fra Oslo Medtechs arr. 7. juni i Forskningsparken, fra v. Olav Steinnes, Inven2, Kathrine Myhre, Oslo Medtech og Karl-Christian Agerup, Oslotech (FOTO: Oslotech).

Helseinkubatoren ble presentert på Oslo Medtechs arrangement i Forskningsparken i Oslo 7. juni. – Vi vet at markedspotensialet i denne næringen er stort. Spesielt i vårt nærområde Blindern og Gaustadbekkdalen er det betydelig tilfang av gründere og idéer, og helseinkubatoren vil bidra til å gjøre gründerne sterkere fra tidlig fase, sa Karl-Christian Agerup, administrerende direktør i Oslotech. Helseinkubatoren åpner allerede i september.

De vil styrke norsk helseindustri, og åpner Helseinkubator i september. Bildet er fra Oslo Medtechs arr. 7. juni i Forskningsparken, fra v. Olav Steinnes, Inven2, Kathrine Myhre, Oslo Medtech og Karl-Christian Agerup, Oslotech (FOTO: Oslotech).

De vil styrke norsk helseindustri, og åpner Helseinkubator i september. Bildet er fra Oslo Medtechs arr. 7. juni i Forskningsparken, fra v. Olav Steinnes, Inven2, Kathrine Myhre, Oslo Medtech og Karl-Christian Agerup, Oslotech (FOTO: Oslotech).

Vil at flere oppstartsbedrifter skal lykkes Karl-Christian presenterte planene, som inkluderer både akselleratorprogram og et aktivt investornettverk i den nye inkubatoren, og planene falt i god jord blant tilhørerne. – Vi er glade for at ambisjonene er på plass i denne bransjen, la han til. – Nå jobber vi for at flere selskaper skal lykkes.

Bred støtte for ambisiøst initiativ Det er Oslo Medtech, Inven2 og Oslotech som står bak initiativet. Ambisjonene er å skape en nasjonal helseinkubator med nordisk hjemmemarked og internasjonalt nedslagsfelt. Inkubatoren støttes av en rekke næringslivsaktører og offentlige medspillere, deriblant Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og virkemiddelaktørene SIVA, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge.

NHO ser til helseindustrien – Helsenæringen er et helt sentralt svar på omstillingsbehovet i norsk økonomi, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund da helsenæringsrapporten ble overrakt til næringsminister Monica Mæland 13. mai i år. Med svært høyt forskningsbidrag og stor eksportandel har den et enormt potensial. Analysen, som ble gjennomført av Menon Economics på oppdrag fra NHO, tegner et bilde av en lovende fremtid hvis Norge legger til rette for helseindustrien. Helsenæringen preges av høy FoU-innsats – over 2,5 milliarder kroner i 2015. Flere fakta fra rapporten:

  • Helse dominerer FoU-aktiviteten i Norge
  • Tilgang på kapital er den største flaskehalsen mot utvikling
  • I tillegg til verdiskaping gir helsenæringen opplagte samfunnsøkonomiske gevinster.

Gode tall for klyngen Oslo Medtech hentet inn hele 34,6 mill NOK fra EU til sine medlemsbedrifter i 2015, dette er en suksessrate på 50 % for EU-søknader, mot 5-7 % som er normalt for norske helseaktører. – Det er et meget stort uforløst potensial for etablering av nye, vekstkraftige helsebedrifter i Norge, særlig i Osloområdet og Gaustadbekkdalen, sa administrerende direktør Kathrine Myhre i Oslo Medtech. – Helseinkubatoren vil bli den motoren vi i dag mangler i innovasjonsøkosystemet innenfor helse, som skal bidra til oppstart og akselerasjon av helsestartups.

Motor for en «skamløst ambisiøs bransje» Erik Jakobsen fra Menon Economics brukte uttrykket «skamløst ambisiøs» i sin beskrivelse av helsenæringen, da han la frem rapporten 7. juni, med spesielt fokus på Oslo Medtech. – Og Oslo Medtechs medlemmer er ENDA mer ambisiøse enn snittet i næringen, sa han og rapporterte at medlemsbedriftene vokser mer enn resten av helseindustrien, og halvparten av medlemmene forventer økt vekst i 2016. – 8 av 10 av medlemsbedriftene har internasjonale ambisjoner – de fleste av våre medlemmer er «born global» sa Kathrine Myhre.

Norges største kommersialiseringsaktør legger til rette Inven2 etablerer mange selskaper innenfor Life Science/helse, og er Norges største aktør innen kommersialisering av Life Science-forskning. – De fleste av disse selskapene mangler et godt inkubatortilbud, sa Olav Steinnes, CFO i Inven2. – Etableringen av den nye inkubatoren vil være et viktig bidrag til at disse og andre startups innenfor sektoren utvikler seg raskere i riktig retning. Et stimulerende miljø med gründere i samme situasjon koblet med erfarne rådgiver og et internasjonalt nettverk vil være en viktig faktor i utviklingen av ny helseindustri i Norge.

Om Oslo Medtech Oslo Medtech er en klynge som består av 190 virksomheter; bedrifter, sykehus, forskningsinstitusjoner og investeringsselskap som fokuserer på medisinsk teknologi og innovasjon. Klyngen har en sterk nasjonal posisjon som ledende ekspert på nasjonalt- og internasjonalt samarbeid, innovasjon og forretningsutvikling innen helse teknologi.

Om Inven2 Inven2 er Tech-transfer office (TTO) for Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst. Det er TTO’et som har ansvar for å ivareta og videreutvikle innovasjoner fra organisasjonene. Inven2 er den største norske kommersialiseringsaktøren innenfor Life-Science-forskning.

Om Oslotech Oslotech er en uavhengig aktør som arbeider for verdiskaping i Norges mest kunnskapsintensive område. Oslotech driver Forskningsparken i Oslo, og står bak tech-inkubatoren StartupLab, og i tillegg støtter og/ eller drifter Oslotech ulike initiativer som Build2Grow, Science for Society, Cutting Edge Festival, Norwegian Investment Forum og nettverk og klynger som Oslo Medtech og Oslo Lifetech.