Cxense Display

Åpnet forskningsinstituttet NIOMs nye lokaler

Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM)ble stiftet i 1972 etter vedtak i Nordisk Råd.
I fjor overtok Norge eierskapet av NIOM. Helse- og omsorgsdepartementet eier 49 prosent av statsaksjeselskapet, mens Universitetet i Oslo står for 51 prosent av aksjekapitalen.
Vi har tidligere gitt klare signaler om at en ønsker et nordisk samarbeid i forskningen på odontologiske biomaterialer både kvaliteten på tannbehandlingsmaterialene og ikke minst bivirkningene av disse. Overtakelsen, og nå NIOMs nye lokaler, er et klart resultat av dette, sier statssekretær Tone Toften i Helse- og omsorgsdepartementet.
Hun påpeker at NIOM nå har fått lokaler nært tilknyttet forskningsmiljøene i Oslo, samtidig som utdanningsinstitusjoner og klinikker for pasientbehandling er rett i nærheten.
Vi skal ikke glemme at forskningsinstituttet er til for befolkningen i Norden, for å sikre at materialene en bruker under tannbehandling er trygge, sier Toften.