Cxense Display

Atle Hunstad er ny administrerende direktør i Medtek Norge

Medtek Norge har ansatt Atle Hunstad (57) som ny administrerende direktør fra 8. januar 2018.

Atle Hunstad har omfattende ledererfaring fra næringsliv, offentlig virksomhet og interesseorganisasjoner. Han har i syv år ledet Norges Bedriftsidrettsforbund, Norges største helsefremmende organisasjon for voksne. Han kommer fra stillingen som direktør for forretningsstøtte i ÅF Engineering. Hunstad er utdannet i Forsvaret og ved Bedriftsøkonomisk Institutt.

– Vi er svært tilfreds med å få Atle Hunstad som ny administrerende direktør i Medtek Norge. Atle er en dokumentert dyktig og inspirerende leder. Han har lykkes med å lede, utvikle og posisjonere en fremtredende interesseorganisasjon. Styret har tro på at Atle er den rette personen til å videreutvikle organisasjonen, øke vår synlighet mot politikere og embetsverk, samt styrke medlemmenes og bransjens rammebetingelser, sier styreleder Petter Solum i en pressemelding.

Atle Hunstad. (Foto: Medtek Norge)

– Medtek Norge er en aktør i en bransje med store muligheter og med et viktig samfunnsansvar. Det er derfor med sterk entusiasme og ydmykhet jeg overtar lederansvaret i Medtek Norge. Jeg har stor respekt for hvordan Medtek Norge har levert på sin strategi og bygget en sterk organisasjonskultur. Med dette som bakgrunn ønsker jeg å videreutvikle organisasjonen, styrke bransjens rammebetingelser og synliggjøre medlemmenes verdibidrag. Jeg gleder meg til å ta fatt sammen med dyktige medarbeidere og dedikerte tillitsvalgte, sier Atle Hunstad.

(Pressemelding)


Medtek Norge er bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi. Organisasjonen organiserer leverandører av medisinsk utstyr og forbruksmateriell, hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser, samt velferdsteknologi, i det norske markedet. Organisasjonens medlemmer leverer produkter både til helseforetak, NAV, kommuner, Helfo og det private helsemarkedet i Norge. Samlet omsetter medlemmene for ca 9 milliarder kroner i Norge. Medlemmene har til sammen rundt 2500 ansatte i Norge.


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet