Åtte vil bli adm. dir. ved Oslo universitetssykehus

 

Dette er en av de mest spennende og utfordrende stillingene i helse-Norge. Styret tar sikte på å ansette administrerende direktør i styremøtet i Oslo universitetssykehus den 29. januar.
Styreleder Steinar Marthinsen har i dag meddelt at han har erklært seg inhabil i den videre behandlingen av ansettelse til administrerende direktør på grunn av at hans nærmeste leder i Helse Sør-Øst RHF, administrerende direktør Bente Mikkelsen nå er søker til stillingen.  Han har videre med umiddelbar virkning trukket seg fra ansettelsesutvalget ved Oslo universitetssykehus. Styreleder Steinar Marthinsen vil derfor heller ikke være tilstede ved styrets behandling av saken når styret beslutter valg av adm. direktør.
Styrets nestleder Gøran Stiernstedt vil lede det videre arbeidet i ansettelsesutvalget og fungere som styreleder når saken behandles i styret for Oslo universitetssykehus.

 

SØKERLISTE
Oslo universitetssykehus HF – Administrerende direktør:
Navn
Alder
Nåværende stilling
Jan Eriksson
50
Sykehusdirektør, Sahlgrenska universitetssjukehus
Leif-Runar Forsth
60
Seniorkonsulent, IPO AS og Daglig leder, Aquarius forlag
Erik Fosse
58
Professor/Head of Department, Rikshospitalet HF
Cato Hellesjø
53
Partner, Rokade
Bente Mikkelsen
49
Adm. direktør, Helse Sør-Øst
Erik Omland
61
Konst. Adm. direktør, OUS
Morten Reymert
58
Adm. direktør, Rikshospitalet HF
Tove Strand
62
Adm. direktør, Ullevål HF

 

Inntil en ny administrerende direktør er på plass er Erik Omland konstituert i stillingen.