Author: HMT

HMT 2/2019 er ute nå

NYTT NUMMER: Bygger vi sykehusene for små, for store eller akkurat passe? Spørsmålet opptar mange og har fått ny aktualitet i forbindelse med de mange sykehusutbygginger som pågår. Se hva du kan lese i nyeste...

Signerte kontrakten om ny pasientjournal

Helseplattformen og Epic Systems Corporation inngikk onsdag kontrakt om levering av en felles løsning for pasientjournal til hele helsetjenesten i Midt-Norge. En mangeårig prosess er dermed over og en ny fase begynner.

– Et kvalitetsløft for hele helsetjenesten

Helse Midt-Norge RHF signerer neste uke avtale med Epic System Corporation om ny felles elektronisk pasientjournal for helsetjenesten i Midt-Norge. – Et stort kvalitetsløft for hele helsetjenesten i vår region, sier styreleder i Helse...