Author: HMT

DIPS satser tungt i kommunehelsetjenesten

Det helnorske e-helseselskapet DIPS AS kjøper forretningsområdet Levekår fra det Bergensbaserte programvarehuset ACOS AS, og åpner dermed døren til et voksende marked for helsefagløsninger i kommunehelsetjenesten.

Gynkreftpasientenes våpendrager hedret av kongen

Professor emeritus Claes Tropés innsats for kvinner med gynekologisk kreft er en historie om kamp, gjennombrudd og suksess. Nå har han fått Den kongelige norske fortjenesteorden, den høyeste, norske utmerkelsen en utenlandsk statsborger kan...

Lettere hverdag for helsepersonell og pasienter

Ansatte i helsevesenet bruker store deler av arbeidstiden på å lete etter stasjonære pc-er for å føre pasientjournaler, mens pasientene bruker store deler av dagen for å reise til sykehuset for konsultasjoner. Nye tilbud...

Microsoft gir ut bok om inkluderende teknologi

Denne uken arrangeres Microsoft One Week Hackathon ved hovedkontoret til Microsoft i Redmond, WA, USA. Ansatte fra hele selskapet jobber på spreng denne uken for å «hacke» løsninger på noen av verdens største utfordringer.

Mebi med to rammeavtaler for C-buer

Mebi er Norges ledende leverandør av mobile gjennomlysningsapparater også kalt C-buer med over 140 systemer i bruk. Nylig inngikk Mebi rammeavtaler med både Helse Sør-Øst og Helse Vest.

GE Healthcare i vekst

GE Healthcare Norge AS er en ledende leverandør av avansert bildediagnostisk utstyr innen radiologi og nukelærmedisin samt ultralyd innen kardiologi, gynekologi og radiologi. Nye modeller bidrar til god vekst.