Avgjørende ny kunnskap om multippel sklerose

Studien viser at immunsystemet har en helt sentral rolle i å forårsake skader på nervebaner og bidrar til å beskrive hvordan immunsystemet angriper hjernen og ryggmargen. Den indikerer også en mulig forbindelse mellom genetiske faktorer og miljøfaktorer.
Største genstudie noen gang
Forskningen  er ledet av universitetene i Cambridge og Oxford i Storbritannia og er finansiert av Wellcome Trust. Dette er den største genetiske studien av MS som noen gang er utført og innbefatter bidrag fra omlag 250 forskere, deriblant sju norske forskere.
Avgjørende samarbeid
– Vi har gjennom dette verdensomspennende forskningssamarbeidet gen-screenet 953 norske pasienter med multippel sklerose og er i denne sammenheng en av de store bidragsytere til denne viktige studien. Et slikt forskningssamarbeid har vært helt avgjørende for å fremskaffe denne nye, viktige kunnskapen og peker direkte mot genregioner og molekylene vi nå må studere ytterligere, sier professor Hanne F Harbo, Nevrologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus og Universitet i Oslo og leder av det norske bidraget til denne studien.
Det norske teamet
Medforfattere fra Norge i tillegg til professor Hanne F. Harbo er professor Anne Spurkland ved Universitet i Oslo, seksjonsoverlege Elisabeth Gulowsen Celius, PhD stipendiat Inger-Lise Mero, PhD Åslaug R. Lorentzen, PhD Cathrine Smestad –  alle fra Oslo Universitetssykehus og professor Kjell-Morten Myhr fra Haukeland universitetssykehus.