Avslører hvordan hjernen bygges

Forskere ved Kavliinstituttet ved NTNU har avslørt hvordan hjernens senter for læring og hukommelse utvikler seg. Det gir håp om å reparere skader og sykdom.

Nobelprisvinnerne Edvard og May-Britt Moser har vært sterkt medvirkende. (Foto: NTNU Info)

Forskerne har sett på hvordan hjernen utvikles i tinninglappen, spesielt hippocampus og en del av hjernebarken som er viktig for stedsans og hukommelse, skriver Adresseavisen. Prosjektet er ledet av post.doc. Flavio Donato sammen med Ragnhild Irene Jacobsen, og nobelprisvinnerne May-Britt Moser og Edvard Moser.

Forskerne har lenge visst om stjernecellene i hjernens del for stedsans, uten å vite hvilken funksjon disse har. Donato og kollegene har nå avslørt, gjennom forskning på mus, at når stjernecellene blir aktive, utløser de kaskader av endringer i sin del av hjernen.

– Jeg tror at vi om ikke lenge kan bli i stand til å sette i gang modning og forandring også i en voksen hjerne. Kanskje kan man stanse degenerering og død av nerveceller ved Alzheimers sykdom. Eller at vi får hjernen til å reparere seg selv – men da må sykdom og skade oppdages på et tidlig stadium, sier professor Edvard Moser. Han legger til at en stor medfødt skade vil være svært vanskelig å gjøre noe med i en voksen hjerne.

Edvard Moser og May-Britt Moser fikk i 2014 nobelprisen i medisin for sin oppdagelse av hvordan stedsansen fungerer i hjernen. (Kilde: NTB)

Prosjektet ledes av post.doc. Flavio Donato

…sammen med Ragnhild Irene Jacobsen