Avtale inngått for bygging av I4Helse

SLIK: I4Helse slik det blir seende ut en vinterdag om et par år. (Illustrasjon: Arkitekt: ENO arkitekter, 3D-visualisering: FX3D, Logo: UiA/Thomas Eikeland Fiskå)

UiA og Ugland Eiendom har skrevet under avtale om oppføring av nybygget for I4Helse på Campus Grimstad.

Avtalen ble underskrevet av universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen og administrerende direktør for J.B. Ugland Holding, Johan Martin Ugland.

– Det er en lang prosess som ligger foran dagens undertegning av kontrakt. Det er seks år siden vi begynte planleggingen av aktivitetene som skal ligge i det nye bygget. For bygget er selvsagt sentralt, men det er jo aktivitetene og utviklingen som skal skje i huset som er det viktigste. Bygget vil være en boost for samskapingen som skal skje innvendig, innledet universitetsdirektør Smith-Tønnessen, ifølge UiAs nettsider.

Viserektor Stephen Seiler har vært sentral i utviklingen av prosjektet, først som dekan for Fakultet for helse og idrettsvitenskap, og de to siste årene som viserektor for forskning, formidling og innovasjon. Han har følt seg som en omreisende predikant for prosjektet i mange år, og gleder seg nå til den fysiske realiseringen, skriver UiA.

– Prosessen begynte på mange måter da vi bygget opp Senter for e-helse. Vi så tidlig at her vil det være nyttig å koble alle de ulike fagmiljøene sammen; teknologi, innovasjon, helsefaglig forskning og praksis, for å utvikle noe større. Her er de fire «I»-ene helt avgjørende; idé, involvering, innovasjon og implementering. Dette har vært samskaping lenge før det ble universitetets visjon, sa viserektor Stephen Seiler.

Nybygget blir knyttet sammen med eksisterende bygg, og samtidig skal det foretas en ombygging og tilpasning av 3. etasje i dagens bygg A. Nybyggdelen er på drøye 3600 kvadratmeter, så det er et stort bygg som skal reises på campus. Grimstad kommune skal leie drøye halvparten av arealet. Hovedambisjonen er at alle fagmiljøene skal ha kort vei til hverandre.

Den nye avtalen bygger på den tidligere inngåtte avtalen med Ugland Eiendom om utbygging og leie av Campus Grimstad.

– Det er en stor milepæl for oss i Ugland, og det er veldig gledelig at vi igjen er den foretrukne samarbeidspartneren i denne nye storsatsingen for Universitetet i Agder. Vi ser frem til å starte byggingen, sa administrerende direktør for J.B. Ugland Holding, Johan Martin Ugland.

(Kilde: UiA)