Avtale inngått

Robuste driftssystemer gir grunnlag for effektiv drift av sykehusene. Gjennom avtalen med IBM og SAP får sykehusene i Helse Vest tilgang på det nyeste innen økonomi- og logistikksystemer.

Partenes egen illustrasjon av samarbeidsavtalen. Stefano Holguin er leder av SAP i Norge og Anne-Sofie Risåsen er leder av IBM Global Business Services i Norge.

Helse Vest har inngått en avtale med IBM og SAP til en verdi av 350 millioner kroner. Avtalen innebærer leveranse og innføring av et omfattende økonomi- og logistikksystem, samt forvaltning, drift og vedlikehold av løsningen.

Helse Vest er det nest største regionale helseforetaket i Norge, og har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helseregionen har et pasientgrunnlag på cirka 1 million mennesker, og mer enn 28 000 ansatte.

Del av en langsiktig plan

Prosjektet er en del av en langsiktig plan for å optimalisere økonomi- og logistikkstyringen i helseregionen. Automatiserte støtteprosesser og ny infrastruktur gjør det mulig å konsolidere og fase ut eldre systemer på en trygg måte.

Kontraktsperioden løper fra juni 2017 og inntil 10 år fremover.

Avtalen dekker implementering av SAP-systemet i stor skala og omfatter teknologi, lokale installasjoner og konsulenttjenester fra IBM. Avtalen sikrer at IBM leverer en infrastrukturløsning basert på Power 8-servere, som er designet for prosjektets særskilte behov. Systemet skal driftes hos Helse Vest.

– Vi er svært tilfredse med valget av IBM Norge som samarbeidspartner for vårt strategiske styringsprogram. IBM leverer et solid system og har den høye fagkompetansen som gjør oss trygge på et godt fremtidig samarbeid. Dette programmet vil bidra til å realisere vårt ambisiøse mål om å fremme helse- og livskvalitet gjennom effektive støtteprosesser, sier Hilde Christiansen, direktør medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF.

Implementerer ERP-system

Et vesentlig element i prosjektet er implementering av et SAP S/4HANA ERP-system; et in-memory-system som krever en kraftfull infrastruktur som kan støtte tunge operasjoner i sanntid. Dette prosjektet er en av IBMs største S/4HANA-installasjoner, som i fremtiden kan understøtte alle ansatte i Helse Vest.

– Denne investeringen gir Helse Vest en svært moderne infrastrukturplattform som gir mulighet for sanntidsanalyser. Det bidrar til kvalitetsøkning og frigjør tid og ressurser som gir grunnlag for enda bedre pasientbehandling, sier Stefano Holguin, sjef for SAP i Norge. – Gjennom et tett samarbeid mellom Helse Vest, IBM og SAP skal vi levere den løsningen som aller best kan støtte oppdragsgivers visjon om forbedring av helsetjenester og livskvalitet gjennom effektive prosesser.

– Prosjektet er et utmerket eksempel på hvordan samarbeidet mellom IBM og SAP resulterer i attraktive løsninger for norske helsemyndigheter, sier Anne-Sofie Risåsen, leder for konsulentdivisjonen Global Business Services i IBM Norge. – IBM og SAP skal sammen med Helse Vest ta grep for å skape sterke og voksende helseforetak, og vi bidrar dermed til å realisere de mange mulighetene som ligger i en digital økonomi.

IBM og SAP

Avtalen markerer også en utvikling i det langvarige forholdet IBM og SAP har etablert i Norge og resten av verden. Dette oppdraget viser at IBM er den ledende systemintegrator på fremtidens SAP plattform – S/4HANA, og bekrefter det tette samarbeidet mellom SAP og IBM.

(Pressemelding)