Avtale om IKT-system for pasientreiser

Årsaken til at det er behov for et nytt IKT-system, er at de regionale helseforetakene 1.1.2010 skal overta ansvaret for refusjon av pasientenes enkeltreiser. I dag er det NAV som har denne oppgaven.

IKT-løsningen skal tas i bruk av lokale saksbehandere over hele landet og av et nasjonalt selskap.

Nasjonalt system
Acando skal utvikle et IKT-system for mottak, saksbehandling og utbetaling av refusjoner for pasientreiser.

– Systemet blir et nasjonalt IKT-system, og anbudsprosessen har foregått siden juni, opplyser konserndirektør Steinar Marthinsen i Helse Sør-Øst. – Det er helt avgjørende at det legges til rette for felles rutiner i systemet i god tid før overtakelsen, sier han.

Marthinsen er leder av den nasjonale styringsgruppen for prosjekt Enkeltoppgjør. Prosjektet har ansvaret for å forberede helseforetakenes overtakelse av refusjon av pasientenes enkeltreiser fra NAV 1. januar 2010.

40 millioner

Kontrakten har en ramme på ca. 40 millioner kroner fordelt på utvikling, innføring og forvaltning i en femårsperiode. I tillegg har kontrakten en opsjon på forlengelse av forvaltningen utover fem år med en verdi på ca. 15 millioner kroner.