Awilhelmsen Capital blir majoritetseier i e-helseselskapet DIPS

AVTALE: Administrereende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS (i midten), omkranset av investeringsdirektør Andreas Mørk (t.v) og administrerende direktør Arve Ree i Awilhelmsen Capital Holding.

Det familieeide, norske investeringsselskapet Awilhelmsen Capital kjøper 65 prosent av aksjene i det norske e-helseselskapet DIPS. Nå vil selskapet samle nordisk e-helse.

I januar 2018 lanserte DIPS sin nye e-helseplattform, DIPS Arena, som det har kostet over en milliard kroner å utvikle. DIPS Arena er kjernesystemet i pasientenes helsetjeneste, og bygger på en åpen og fleksibel plattform som gir kundene eierskap til egne data. DIPS ser store muligheter for videre vekst, basert på den nye Arena-plattformen.

For å legge til rette for slik vekst og utvikling av selskapet, initierte dagens eiere og styret høsten 2017 en prosess for å finne en ny eier som kan være med og bidra. Med DNB Markets som tilrettelegger, ble åtte norske aktører invitert inn i nedsalgsprosessen, hvorav fire endte opp med å legge inn bud.

På et styremøte 19. mars anbefalte styret i DIPS de 143 aksjonærene å akseptere budet fra Awilhelmsen Capital. Ved fristen utløp 9. april hadde aksjonærer med totalt 65 prosent av aksjebeholdningen takket ja til tilbudet.

– Styret er veldig fornøyd med å få en så troverdig, seriøs og langsiktig norsk aktør inn som største eier i DIPS. Interessen for å ta del i videreutviklingen av selskapets topp moderne e-helseplattform har vært stor, og vi har i de siste årene hatt henvendelser fra en rekke norske og internasjonale selskaper – både finansielle og industrielle, sier styreleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

– AWC er en trygg eier, med solid kapitalbase og tilstrekkelig risikovilje for vår ekspansjon til nye markeder, i Norge og utenlands. Det har vært avgjørende for oss å finne en eier som sikrer fortsatt stabilt, norsk eierskap, og som anerkjenner den strategiske viktigheten av våre dyktige medarbeidere – samt at hovedkontoret fortsatt skal ligge i Bodø. Vi styrker oss nå betydelig for å ta en ledende posisjon i nordisk e-helse, og bidra til å konsolidere et fragmentert marked, sier administrerende direktør Tor-Arne Viksjø i DIPS.

Nordland Fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune er blant aksjonærene som nå selger seg helt ut av det norske e-helseselskapet. Diakonhjemmet sykehus ønsker fortsatt å være med på å utvikle fremtidens digitale pasientplattform. Awilhelmsen Capital blir nå største aksjonær i DIPS, etterfulgt av Diakonhjemmet sykehus AS (10,7%), og administrerende direktør og grunnlegger Tor Arne Viksjø (7,3%). 18 prosent av aksjene er fordelt på en rekke småaksjonærer, og rundt 100 DIPS-ansatte blir med videre som eiere i selskapet.

Administrerende direktør Arve Ree i Awilhelmsen Capital mener investeringen passer selskapets strategi godt.

– Vi er imponert over DIPS og selskapets unike kompetanse, produkter og strategi. Vi er overbevist om at en åpen, fleksibel plattform, som DIPS Arena, er fremtiden innen e-helseteknologi, både i Norge og internasjonalt, sier Arve Ree.

– For vårt selskap er dette en viktig investering. Vi har en horisont over generasjoner, og ønsker å bidra til at DIPS får forutsigbarheten og langsiktigheten til å realisere sine vekstambisjoner. Vi er opptatt av å finne de unike selskapene, og har et langsiktig perspektiv på dette eierskapet. Det er viktig at DIPS kan vokse videre som et helnorsk selskap, med solid forankring i Bodø, sier Arve Ree.

DIPS ble etablert for 30 år siden, for å bidra til å effektivisere helsevesenet gjennom moderne, ressursbesparende e-helseteknologi. DIPS Arena er norskutviklet og et av verdens mest moderne e-helsesystemer. Systemet sikrer at sensitiv og livskritisk informasjon om pasientene kan lagres og brukes på en måte som tar hensyn til lovverk og personvern, og samtidig gir helsepersonell mulighet til å gi riktig behandling, til riktig tid, med riktig ressursbruk.

DIPS leverer programvare og tjenester til tre av fire regionale helseforetak, samt en rekke private sykehus og kommuner. Mer enn 100.000 brukere – på samtlige sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst – bruker daglig DIPS i behandlingen av pasienter.

Før oppgjør og overtagelse av aksjer skal transaksjonen formelt godkjennes av Konkurransetilsynet.

Partene er enige om at prisen på transaksjonen er konfidensiell.

(Pressemelding)