Barn utsettes for passiv røyking hos besteforeldre

Til sammen 27 prosent av de spurte sier de tillater røyking

inne hos seg selv. 11 prosent tillater det generelt, mens ytterligere 16

prosent tillater det unntaksvis. 7 prosent av foreldrene i undersøkelsen sier

at barna utsettes for røyk månedlig eller oftere hjemme, 11 prosent hos

besteforeldre/slektninger. 9 prosent av foreldrene sier at barna blir eksponert

for røyk hos venner.

Det er mange barn som utsettes for passiv røyking, enten

hjemme eller hos andre. Å gjøre hjemmet, og selvsagt bilen røykfri er den beste

måten å beskytte barna mot tobakksrøyk på. Foreldre er også rollemodeller, og

det aller beste både for barna og dem selv, er selvsagt å slutte, sier

helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Helseskader

Passiv røyk kan føre til luftveisinfeksjoner som astma og

bronkiolitt, lungekreft og andre kreftformer. Ørebetennelse er også en effekt

av passiv røyking som forekommer hyppig. Dette utsetter barna for store

smerter, og øker sjansen for kirurgiske inngrep.

Luftveisinfeksjoner

som bronkiolitt i tillegg til astma er begge hyppigere hos barn av røykende

foreldre. Disse sykdommene er potensielt livstruende, selv om vi heldigvis har

lav dødelighet av sykdommene. Men mange barn legges inn på sykehus med alvorlig

sykdom, sier Karin C. Lødrup Carlsen, professor MD ved Kvinne- og

barneklinikken ved Oslo Universitetssykehus.

Barn er spesielt sårbare for andres tobakksrøyk siden

lungene og immunsystemet deres ikke er ferdig utviklet. Dessuten puster de

fortere enn voksne og får dermed i seg mer røyk. Alle som blir utsatt for

passiv røyking har økt risiko for de samme sykdommene som den som røyker selv.

Det finnes ikke noen sikker nedre grense for passiv

røyking, og barn spesielt er sårbare for helseskader, sier Bjørn-Inge Larsen.

Røyking hjemme

Hovedsakelig er det de som røyker selv, eldre over 55 år, de

som ikke har barn boende hjemme og de med lavere utdanning som tillater røyking

hjemme. Blant dem som tillater røyking hjemme er det 13 prosent som tillater

det i alle rom. Tre av fire tillater det kun i bestemte rom eller på bestemte

steder som under kjøkkenvifta, ut av vinduet, inn i peisen og lignende.

Helsedirektøren oppfordrer foreldre, og særlig besteforeldre som røyker til å

ta hensyn til barn som er på besøk.

Minst 80 prosent av

den helseskadelige tobakksrøyken er usynlig. Det hjelper ikke å røyke under

kjøkkenvifta eller ut av vinduet, du må faktisk gå ut, påpeker Larsen.

Barns rettigheter

Så å si alle er enige i at barn har rett til et røykfritt

miljø. Det er stor støtte for et forbud mot røyking i bil med barn. 85 prosent

støtter et slikt forbud. Åtte av ti støtter også et forbud mot røyking i

nærheten av barn innendørs. Også blant dem som røyker daglig støtter rundt 65

prosent et forbud mot røyking med barn inne eller i bil.

56 prosent er for økte avgifter på tobakk. Åtte av ti er

enige i at virkemidler som informasjonskampanjer kan hjelpe for å begrense

røyking.