Cxense Display

Bedre behandlingstilbud til pasienter med hjerteflimmer

Det er lang ventetid for utredning og behandling for pasienter med plagsom hjerteflimmer. Helsedirektoratet fikk derfor i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å gå igjennom tilbudet til denne pasientgruppen, med spesielt fokus på ablasjonsbehandling.
Gjennomgangen konstaterer at ablasjonsbehandling bør tilbys som et hovedtiltak for ca. 4 prosent av pasientene med atrieflimmer. Disse vil ha rett til nødvendig helsehjelp og derfor en frist for når behandling senest skal starte.

Helsedirektoratet har på faglig grunnlag anbefalt at slik behandling i hovedsak skal foretas innen seks måneder fra behandlingsindikasjon foreligger. Konsekvensen av dette er at kapasiteten innenfor ablasjonsbehandling for hjerteflimmerpasienter må økes fra dagens 350 behandlinger pr. år til ca 1400 pr. år. 

– Vi skal bygge opp behandlingstilbudet i alle de fire helseregionene og øke operasjonskapasiteten. Ikke alle trenger operasjon i forbindelse med hjerteflimmer, men for noen vil ablasjonsbehandling være til stor hjelp og da er det viktig at vi legger til rette for at de får dette tilbudet, sier Strøm-Erichsen.