Cxense Display

Bedre oppfølgning av pasienter med ervervet hjerneskade

Det nye tilbudet er ment for pasienter med ervervet hjerneskade etter gjennomgått hjerneinfarkt, hjerneblødning, anoxiskade eller traume. Målgruppen er pasienter som har lite uttalte kroppslige og/eller kognitive utfall som følge av skaden, melder informasjonsavdelingen i Helse Nord.
Erfaringsmessig kan tilsynelatende små hjerneskader medføre at personer faller ut av arbeidslivet. Hensikten med det nye tilbudet å bedre pasientenes forutsetninger for gjenopptakelse av yrkesaktivitet.
For å benytte seg av behandlingstilbudet må pasientene være i yrkesaktiv alder og ha utsikter til å komme tilbake i inntektsgivende arbeid.
– I dag eksisterer det ikke en strukturert oppfølgning av denne pasientgruppen i Nordlandssykehuset. Vi er derfor glade for å kunne gå i gang med dette tilbudet, sier avdelingsoverlege Gaute Jensen ved fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR).

Oppstart i juni

Dette er det andre tilbudet innenfor Raskere tilbake ved Nordlandssykehuset. Først ut var ortopedisk avdeling i august 2008. I Helse Nord-regionen finnes det en rekke tilbud innenfor ordningen Raskere tilbake som pasienter i Nord-Norge kan benytte seg av.
Planlagt oppstart av det nye tilbudet ved FMR er satt til juni 2009. Det polikliniske arbeidet med å plukke ut hvilke pasienter som skal få tilbudet er i gang. Pasientene henvises fra sykehusavdeling eller fastlege.

Informasjon til fastleger

Nordlandssykehusets prosjektleder i Raskere tilbake, Helle Lindberg, har blant annet i samråd med NAV besøkt lokale legekontorer for å informere om det nye tilbudet. I tillegg er det sendt ut brev til alle fastlegene i Bodø, Lofoten og Vesterålen.
– Kjempebra at vi får dette tilbudet i gang, som for øvrig er det eneste i sitt slag av Raskere tilbake-tilbudene i Helse Nord, sier Lindberg.