Bedre sjekk av utenlandsk helsepersonell

For å opprettholde tilliten til det norske helsevesenet er det viktig med gode systemer både når det gjelder arbeidsgivers ansvar ved ansettelser av helsepersonell og god informasjonsutveksling mellom myndighetene. Derfor iverksetter nå helse- og omsorgsministeren flere tiltak.

Helsedirektoratet skal i samarbeid med tilsynsmyndighetene lage en veileder/sjekkliste som vil gjøre det enklere for arbeidsgivere å kvalitetssikre ansettelser.

Det skal vurderes om det skal lages en egenerklæring for personell med utdanning fra utlandet.

Viktigheten av å kvalitetssikre ansettelser og sjekke referanser grundig vil bli innskjerpet overfor helseforetakene.

Departementet skal vurdere å utvide helsepersonellregisteret og om arbeidsgivere kan få tilgang til det.

Helsepersonell med utenlandsk bakgrunn utgjør en viktig ressurs i den norske helsetjenesten. Slik ønsker vi fortsatt å ha det. Men vi ønsker ikke å ha leger eller annet personell som har en bakgrunn som gjør at de ikke bør arbeide i helsevesenet. Vi har forsikret oss om at Statens helsetilsyn går inn i sakene som mediene har avdekket, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Det samarbeides godt i Norden om utveksling av informasjon om helsepersonell som har fått begrensninger eller tilbakekalling av autorisasjon. Varslingen fra de øvrige europeiske landene varierer. Helse- og omsorgsdepartementet ser derfor behov for en nærmere kartlegging av hvordan innhenting og utveksling av informasjon mellom landene i EU/EØS fungerer.

Statens helsetilsyn har nå gjort avtale med tilsynsmyndighetene i Danmark og Sverige om at det heretter også skal utveksles informasjon om alle advarsler som tilsynsmyndighetene har gitt til helsepersonell.