Beklager driftsproblemer

– 1. oktober gjennomføre vi en vellykket flytting fra gammelt til nytt sykehus. Etter flyttingen har vi imidlertid fått driftsproblemer ved enkelte de tekniske løsningene. Det har ført til at ventetiden for enkelte av våre pasienter har vært lengre enn ønskelig. Jeg er den første til å beklage det. Det er viktig for meg å få sagt at pasientene selvsagt er vår viktigste prioritet, sier adm. direktør Erik K. Normann.

– Noen av våre nye løsninger for distribusjon av medisiner og interne kommunikasjonssystem fungerer ikke som de skal. Derfor har vi valgt å sette inn ekstra ressurser, og vi har gjeninnført systemer som vi av erfaring vet fungerer godt.

På alle sykehus er første prioritet å redde liv, samt å ta ansvar for våre pasienters helse. Vi tar ingen snarveier for å sikre oss at de nye systemene fungerer etter hensikten. Faglige ekspertgrupper jobber på spreng, og kommer med konkrete tiltak for at alt skal fungere.
Uavhengig av innkjøringsproblemer skal våre pasienter kunne føle trygghet for at de får den best mulige behandlingen. Våre dyktige medarbeidere ved Ahus har nå all oppmerksomhet rettet inn mot ett mål – å gi våre pasienter den aller beste behandling, pleie og omsorg, sier Normann.