Ber legene følge vaksineråd

 

Vi har hele tiden støttet helsemyndighetenes faglige vurderinger, og vi mener nå det er helt riktig å råde alle til å vaksinere seg. Alle leger bør følge dette rådet, sier Torunn Janbu, president i Den norske legeforeningen til NTB.
Fredag besluttet norske helsemyndigheter å anbefale alle her i landet til å ta vaksine mot svineinfluensa.
I løpet av de siste månedene har flere fastleger vært ute i diverse medier og sagt de ikke ønsker å anbefale vaksinen til sine pasienter, blant annet på grunn av usikkerheten knyttet til bivirkninger. Legeforeningen sender nå en klar beskjed til disse legene om at myndighetenes råd bør følges.
Det har vært stor usikkerhet knyttet til hvor alvorlig denne influensaen er, og det har kommet til uttrykk hos enkelte leger. Men Legeforeningen har hele tida vært tydelig på at vi skal følge myndighetens råd, understreker Janbu, som selv forsikrer at hun skal ta vaksinen.
Regjeringen og partene i arbeidslivet bestemte seg fredag for å utvide egenmeldingsretten fra tre til åtte dager på grunn av svineinfluensaen. Legeforeningen rådet helsemyndighetene til en utvidelse allerede i sommer.
Det er bra at det nå blir innført, men det er fortsatt slik at det vil være opp til hver enkelt bedrift å avgjøre. Vi er uenige i det, og mener utvidelsen av egenmeldingen burde bli nedfelt i en nasjonal forskrift, sier Janbu.
(NTB)