Ber om siste tilbud på bransjesystem

– Nå har vi sendt ut invitasjon til å gi oss det endelige tilbudet på utvikling av nytt bransjesystem, opplyser Terje Wistner i Apotekforeningen.

 

Apotekforeningen og DIFA ber nå om endelig tilbud på nytt bransjesystem fra Capgemini og Visma. (Illustrasjonsfoto: Apotekforeningen/Baard Næss)

Sammen med apotekbransjen har Apotekforeningen og datterselskapet DIFA jobbet i over ett år med å lage den endelige kravspesifikasjonen som det skal gis tilbud på. Spesifikasjonen er laget i dialog med de leverandørene som ble valgt ut i januar i år. Anskaffelsen gjøres innenfor rammene av en offentlig anskaffelsesprosess.

Bransjesystemet skal ta hånd om resepthåndtering, refusjon og rapportering i apotekløsningene. I tillegg skal det lages helt nye felles løsninger for journalføring, farmasøytiske tjenester og informasjon/rådgivning.

Det nye bransjesystemet skal delvis erstatte dagens IT-løsning i apotek, FarmaPro, som forvaltes av Espire. Anskaffelsen omfatter derfor også salg av Espire AS til leverandøren.

– Etter en grundig og god prosess sitter vi nå igjen med to godt kvalifiserte tilbydere til både utvikling av nytt bransjesystem og overtakelse av Espire. De to selskapene er Capgemini og Visma Retail, som vi nå ber om å gi oss sitt endelige tilbud, sier direktør for teknologi og e-helse Terje Wistner.

(Kilde: Apotekforeningen/apotek.no)