Beslutningsforum får ny leder

OVERTAR: Stig A. Slørdahl overtar som leder for Beslutningsforum etter Lars Vorland. Foto: Nyemetoder.no

Stig A. Slørdahl blir ny leder for Beslutningsforum etter Lars Vorland.

– Det gode arbeidet som er gjort skal videreføres, sier Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF og ny leder i Beslutningsforum for nye metoder.

Han overtar som leder etter Lars Vorland som er administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Beslutningsforum for nye metoder hadde sitt første møte i mai 2014. Forumet består av de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene; Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst med observatører fra de regionale helseforetakene og ledelsen i Helsedirektoratet.

– Det er gjort et godt og grundig arbeid de fire årene Vorland har ledet Beslutningsforum. Han har presentert og forklart beslutningene på en klok og forståelsesfull måte. Det er ingen tvil om at gjennom fire år med Nye metoder-ordningen og Beslutningsforum for nye metoder, har forståelsen økt for at det er nødvendig å prioritere. Det er bare å takke Lars Vorland for den jobben han har gjort, sier Slørdahl i en nyhetsmelding på nyemetoder.no.

Vorland istemmer at aksepten for at det må gjøres prioriteringer er blitt bedre.

– Også selve prosessen av metodevurderingene er forbedret siden oppstarten av Beslutningsforum for nye metoder og det er bra, sier Vorland.

(Kilde: nyemetoder.no)