Betydelig resultatforbedring i Helse Sør-Øst

En viktig årsak til overskuddet er at foretakene har

behandlet svært mange pasienter. Aktiviteten var gjennom hele året noe høyere

enn planlagt.

– Når regionen samlet får et lite overskudd, er det fordi

alle helseforetakene utenfor Oslo-regionen leverer ganske gode overskudd, sier

administrerende direktør Peder Olsen i Helse Sør-Øst.

De fleste helseforetakene går i pluss. Foretakene i hovedstadsområdet har fortsatt

negative resultater, men bedre resultater enn for et år siden.

– Sykehusene har samlet god styring med økonomien og har

styrket sin evne til å investere og utvikle tjenestene til pasientenes beste,

mener Peder Olsen.

– Vår evne til å fornye utstyr og bygningsmasse er lavere

enn vi ønsker oss, legger han til.