Bevissthet om alkoholfritt svangerskap øker

I en

landsomfattende undersøkelse gjennomført av Synovate på oppdrag fra

Helsedirektoratet er 96 prosent uenig i påstanden «Jeg drakk alkohol

selv om jeg visste at jeg var gravid». 54 prosent er enig i påstanden om

å ha drukket litt før de visste de var gravide. Hver femte kvinne er

enig i påstanden «Jeg drakk meg full før jeg visste at jeg var gravid».

Hver andre kvinne (50 prosent) er enig i påstanden «Jeg kjenner noen som

drakk litt alkohol i svangerskapet».

For avdelingsdirektør Henriette Øien i Helsedirektoratet er dette tall som både gleder og bekymrer.

Tallene

er gledelig lesning fordi de viser at de siste årenes kampanjer har

gitt resultater. Samtidig ser vi at det er nødvendig med et kontinuerlig

fokus på temaet og at det fremdeles er en informasjonsjobb å gjøre. Det

kommer hele tiden nye kvinner inn i målgruppen og vi ser i tillegg at

det er viktig å nå flere av de nærmeste rundt den gravide, som for

eksempel partner, besteforeldre eller kolleger. Dette er personer som

påvirker hvilke valg den gravide tar i sin livsførsel, sier Henriette

Øien.

Fortsetter det gode arbeidet

Helsedirektoratet

lanserer denne uken årets kampanje Alkoholfritt svangerskap, og

viderefører med det informasjonsarbeidet fra tidligere.

Vi

ønsker at flest mulig skal kjenne til myndighetenes anbefalinger om

totalavhold under svangerskap og støtte disse anbefalingene. Det finnes

ingen sikker nedre grense for hvor mye alkohol fosteret tåler, derfor er

det best å avstå fra alkohol under svangerskapet og i tiden man prøver å

bli gravid. Dette er det viktig å få større bevissthet blant

befolkningen om, sier Øien.

Omfattende kampanje

Kampanjen

består av to animasjonsfilmer som skal vises på tv, kino og

legekontorer rundt om i landet. I tillegg er det utarbeidet annonser til

innrykk i riksdekkende medier, samt informasjonsmateriell til

distribusjon på legekontorer, helsestasjoner og fødeklinikker.