Bidro til nye ambulansefly

Sykehusinnkjøp HF har vært en viktig bidragsyter når Luftambulansetjenesten nå får helt nye ambulansefly.

Et av Luftambulansetjenestens ni Beech 200 i lufta. (Foto: Eivind Bø)

Luftambulansetjenesten HF har nå tildelt ny driftsavtale for ambulansefly, som innebærer at alle de sju ambulanseflybasene får helt nye fly. I tillegg vil tjenesten for første gang disponere et raskt jetfly med stor kabin og lang rekkevidde.

Leid inn

Sykehusinnkjøp HF har vært leid inn av Luftambulansetjenesten HF for å bidra til denne anskaffelsen. Det har vært en utfordrende prosess og flere av Sykehusinnkjøp sine ansatte har vært involvert.

– Dette er en ekstremt stor og kompleks anskaffelse. Derfor har vi vært et helt team fra Sykehusinnkjøp HF som har jobbet tett med Luftambulansetjenesten for å få til en best mulig avtale, sier prosjektleder for anskaffelsen, Runar Rushfeldt Hanssen.

I tillegg til prosjektledelsen har analyse- og juridisk avdeling i divisjon nasjonale tjenester vært koblet tett opp mot anskaffelsen.

Utfordrende anskaffelse

Kombinasjonen av kravene til flydrift og det medisinske har gjort anskaffelsen utfordrende. Og med en verdi på opp mot fem milliarder kroner for avtalen har det vært viktig med en svært grundig prosess.

– Det er interessant å jobbe sammen med Luftambulansetjenesten. Det er veldig fokus på profesjonalitet i alle ledd i prosessen. Fra Sykehusinnkjøp har vi kunnet bidra med god kompetanse og bred erfaring med store offentlige anskaffelser. Det er viktig for at både oppdragsgiveren og tilbyderne skal føle seg trygge på at de får en profesjonell og rettferdig behandling, sier Hanssen til sykehusinnkjop.no.

Les mer om flyanskaffelsen på nettsidene til Luftambulansetjenesten HF.

(Kilde: sykehusinnkjop.no)