Cxense Display

Biodrivstoff kan være helseskadelig

Det er forskere fra Vestlandsforskning som mener å ha funnet indikasjoner på nye og hittil ukjente giftstoffer når man kjører på en blanding av fossil diesel og biodiesel på tanken.
Vi har funnet at det dannes nye typer helseskadelige eksosutslipp. Det gir grunn til bekymring. Nå er det nødvendig at helsemyndighetene går inn og undersøker dette nærmere og får bekreftet resultatene med andre typer studier, sier forsker Otto Andersen.
Det er dannelsen av nanopartikler som kan trenge inn i kroppens celler og forårsake skader på menneskets arvemateriale, som bekymrer forskerne, siden biodiesel genererer betydelig mer av disse partiklene enn vanlig diesel.
Lavinnblandingen av biodiesel i drivstoffet gir økt leveranse av gift til fører. I verste fall kan bruken av biodiesel øke risikoen for kreft, sier Andersen.
Han advarer mot å trekke for bastante konklusjoner på bakgrunn av funnene og understreker at det trenges mye mer forskning på området for å kunne bekrefte effekten.
Avdelingsdirektør Per Swarze ved Folkehelseinstituttet er enig i at dette må undersøkes nærmere."Bookmark:
Vi vet at dieseleksos medfører økt kreftfare. Men om det er slik at biodiesel medfører ytterligere kreftfare, er umulig å fastslå uten omfattende studier, sier han til Teknisk Ukeblad.

 

(NTB)