Bjørn Erikstein ny sjef for Oslo universitetssykehus

Sykehuset er viktig for hele Helse-Norge, og har svært flinke

medarbeidere, en god pasientbehandling og ikke minst mye spennende

forskning og undervisning, sier han.

Erikstein

kommer fra stillingen som Ekspedisjonssjef i Helse- og

omsorgsdepartementet.

Han er cand. med. fra UiO fra 1978, dr. med. fra

UiO fra 1992 og spesialist i onkologi fra 1993. Han har hatt flere

stillinger ved Radiumhospitalet og har også arbeidet ved Ullevål

sykehus. Fra 2003 til 2004 var han viseadministrerende direktør og

fagdirektør i Helse Sør RHF. Fra 2005 til september 2007 var han

administrerende direktør i Helse Sør RHF. Erikstein har undervist

medisinske studenter og helsepersonell som tar etter- og videreutdanning

og vært styreleder for flere helseforetak. I 2003 gjennomførte

Erikstein nasjonalt lederutviklingsprogram i regi av Helsedepartementet

og Bedriftsuniversitetet.

– En hovedoppgave fremover vil være å lede et sykehus som skal tilpasse

seg nye rammer, både økonomisk og organisatorisk som følge av fusjonen,

sier Erikstein. Jeg vil bruke tiden fremover til å se nøye på

helheten og delprosessene i omstillingen og sørge for at fagmiljøene er

gode premissleverandører i de endringer som gjøres. Et godt samarbeid

med ansattes representanter og gode og konstruktive faglige diskusjoner

er en forutsetning for gjennomføring av endringene vi står i og har

foran oss, sier han.

Erikstein ble innstilt av et enstemmig ansettelsesutvalg og deretter valgt av et enstemmig styre.

– Dette har vært en

krevende prosess, med flere svært godt kvalifiserte kandidater, sier

styreleder Stener Kvinnsland. Nå har styret gått inn for en kandidat som

har sin bakgrunn i sykehuset gjennom flere år på både Ullevål og

Radiumhospitalet og som samtidig har stått utenfor

omstillingsprosessen i Oslo universitetssykehus så langt. Det kan gi et

nytt blikk inn i arbeidet på både kort og lengre sikt som vil være

verdifullt i det videre arbeid, sier styrelederen.