Blodprøve måler effekt av benmargskreftbehandling

Ny metode kan smertefritt avdekke hvilken effekt en behandling har for pasienter med benmargskreft.

Noe av gevinsten med å følge opp sykdommen med en blodprøve er at pasientene slipper å ta en mer omfattende og, for mange, ubehagelig benmargsprøve. (Illustrasjonsfoto: yayimages.com)

Kliniske studier har gitt flere gjennombrudd for denne kreftformen, skriver kreftforeningen.no.

Anders Waage, overlege ved St. Olavs hospital og professor ved NTNU i Trondheim, leder en studie med mål å kunne si noe om tilbakefall og sykdomsutvikling hos pasienter med benmargskreft.

– Dette er en blodprøveundersøkelse som finner biter av DNA som er spesifikke for svulsten. Så gjentar vi blodprøvene hver fjerde til sjette uke og ser om det blir mer eller mindre av de DNA-bitene som kommer fra svulsten. Mengden av DNA blir mindre når pasienten svarer positivt på behandlingen og øker igjen ved tilbakefall. Dette er altså en måte å følge med på hvor godt behandlingen virker, forklarer Waage.

Les mer på kreftforeningen.no


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet