Britene vil selge pasientjournaler

Leger reagerer sterkt på planene, skriver den britiske avisen The Daily Telegraph. Et nytt lovforslag åpner for at opplysninger fra leger, sykehus og apotek kan bli solgt til forsikringsselskaper.
Opplysningene kan også bli frigitt for bruk i det offentlige byråkratiet, heter det på avisens nettsider. Arbeidsdepartementet vil for eksempel kunne bruke slik informasjon til å sjekke om folk som mottar trygd, virkelig er syke eller uføre.