Bruken av e-helse øker kraftig

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Alle nasjonale e-helseløsninger øker i bruk og utbredelse.

Det viser rapporten Utviklingstrekk 2019 som Direktoratet for e-helse la fram 1. mars.

Nødvendige helseopplysninger skal alltid følge pasienten

Et eksempel er helsenorge.no, som hadde 25,6 millioner besøk i 2018, mot 18,7 millioner i 2017.

– Vi har et mål om å skape effektive, bærekraftige og helhetlige helse- og omsorgstjenester for alle innbyggere. Nødvendige helseopplysninger skal alltid følge pasienten og e-helse er sentralt for å få til dette, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse på ehelse.no.

Mulighet for selvbetjening og dialog

Rapporten Utviklingstrekk 2019 viser at alle nasjonale e-helseløsninger øker i utbredelse og bruk, men også at innbyggernes forventninger er økende.

– Gode e-helseløsninger gir mulighet for selvbetjening og dialog, noe som gjør folk tryggere og mer involvert i egen helse.  Men utviklingen går ikke raskt nok om vi skal nå målene vi har satt oss og samtidig møte innbyggernes forventninger, sier Bergland.

Rapporten identifiserer og analyserer endringer i helse- og omsorgstjenesten knyttet til teknologisk utvikling, faglige metoder, kompetanse, bemanning og strategisk utvikling. Den tar for seg temaer som legemidler, informasjonssikkerhet og personvern, standardisering og kunstig intelligens. Den er laget i samarbeid med aktører i helse- og omsorgstjenesten, leverandører, interesseorganisasjoner, samt kunnskaps- og forskningsmiljøer.


Fakta om helsenorge.no

  • Samler den offentlige helsetjenesten på nett
  • Består av informasjonssider og innloggede tjenester
  • Ved å logge inn på «Min helse» får brukerne tilgang til tjenester som kjernejournal, pasientjournal, egenandeler, timeavtaler og pasientreiser
  • Totalt antall innlogginger til «Min helse» på helsenorge.no var 12 millioner i 2018, opp fra rundt 7 millioner i 2017
  • De mest brukte tjenestene er legemidler, mine egenandeler, bytte fastlege, timeavtaler, innsyn pasientjournal og pasientreiser
  • Besøkstallene fordeler seg relativt jevnt over landet, med unntak av Oslo og Hordaland som har flere besøk per innbygger enn resten av landet
  • I løpet av 2018 er mineresepter.no og minevaksiner.no blitt en del av helsenorge.no
  • Ny funksjonalitet i 2018 var for eksempel å opprette digitalt donorkort

(Kilde: ehelse.no)


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet