Bruker 6 mrd på digital fornying

Mens

politikerne i Oslo krangler om hvem som skal ta regningen for det nye

Munch-museet, som ifølge Aftenposten er estimert til å lande på 6,2 mrd kr,

kunngjorde viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen at Helse Sør-Øst RHF

skal bruke like mye penger de kommende fire årene.

Totalt seks milliarder kroner skal helseregionen

bruke på å løfte kvaliteten og

pasientsikkerheten på sykehusene sine. Dette skal de få til gjennom et

fornyingsprogram innen standardisering og nye teknologiske løsninger.

Som et

ledd i prosjektet innføres det elektroniske pasientjournalsystemet DIPS ved

nordeuropas største sykehus, Oslo Universitetssykehus, 20. oktober neste år. I

løpet av 2014 vil hele Helse Sør Øst være oppe på DIPS.

1400

involverte

Martinsen

orienterte om det regionale helseforetakets storsatsing på Norges største

e-helsekonferanse, DIPS-forum, som pågår i Tromsø denne uka.

?

Det vi står ovenfor nå er det mest spennende noen gang. Den store investeringen

skyldes at vi har et stort etterslep på dette feltet. Men nå tar vi tak, sa

direktøren.

Allerede

er rundt 1400 personer involvert i arbeidet som er et samarbeidsprosjekt mellom

helseforetak og leverandører.

Helse

Sør Øst jobber for å kunne levere i forhold til nasjonale målsettinger for bruk

av IKT i helsetjenesten, og ikke minst for å kunne gi pasienten selv bedre

mulighet til medvirkning i sitt eget pasientforløp.

Pasienten

får bidra

Statssekretær

Robin M. Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet redegjorde for de tre

overordnede målene som Helse Sør Øst og de øvrige helseregionene i landet skal

nå i de kommende årene.

?

Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og

brukeropplysninger. Pasienter forventer en sømløs kommunikasjon mellom ulike

helseinstitusjoner.

Det

andre målet er nemlig at alle pasienter skal ha tilgang til egne sikre digitale

helseopplysninger. Her henger Norge etter andre land, sa Kåss.

Statssekretæren,

som selv er lege, ser for seg at pasientene via en egen helseportal kan få lære

om ulike behandlingsmetoder for sin diagnose, og på bakgrunn av dette kunne

være med på å bestemme hvilken som skal velges.

?

Når vi skal ut å fly er vi blitt veldig selvhjulpne. Det må være mulig å få

bestemme mer selv også når det gjelder helsevesenet, for eksempel få booke timer

hos legen eller i sykehusets poliklinikk selv. Ved å involvere pasienten mer

får vi enda et ledd som kan følge med på og bidra i behandlingen, og som dermed

vil være en viktig bidragsyter for å avlaste helsetjenesten, mente Kåss.

Tredje

mål i regjeringens tretrinnsrakett er å gjøre dataene fra sykehus lettere

tilgjengelig for kvalitetsforbedring og forskning.

Som

et apropos til dette minnet Kåss om at det sist fredag ble det gjort

tilgjengelig en ny måte å presentere kvalitetsindikatorer på sykehusene på. Alt

dette er nå offentlig tilgjengelig i en lett leselig form. Den som vil kan slå

opp på nettet og sjekke kvalitetsindikatorer som for eksempel ventelister ved

sitt sykehus.

DIPS-forum,

som arrangeres av IT-selskapet DIPS ASA, er den største e-helsekonferansen her

til lands. De 630 menneskene som er samlet i Tromsø denne uka er brodden av de

som utvikler framtidens helsevesen i Norge. Konferansen arrangeres for 23.

gang.

Tekst:

Oddny J. Johnsen

Foto: Rune Stoltz Bertinussen