Bygger gigantisk telemedisin-laboratorium

 

– Dette blir en gigantisk arena for å teste og kvalitetssikre nye telemedisinske tjenester.

Tiden er moden for elektronisk samhandling mellom alle nivåene innen helsevesenet, sykehus, fastleger, apoteker, laboratorier, kommunehelsetjenesten og innbyggerne, forteller forskningsleder Gunn-Hilde Rotvold ved Nasjonalt senter for telemedisin (NST).

Testområde for telemedisin

Troms og Nord-Norge har ofte vært tidlig ute med å ta i bruk telemedisin og elektronisk samhandling innen helsevesenet. Nå tar FUNNKe-prosjektet disse fortrinnene flere skritt videre og kopler sammen alle nivåene i helsetjenesten.
Målet er å utvikle et testområde for framtidige helsetjenester, som skal komme alle innbyggerne i regionen til gode. Nøkkelen til det hele er raske og sikre Internett-linjer.

– Ved å bruke satsingenBredbåndsfylket Tromsog helsenettet kan vi utvide bruken av tjenester som elektroniske epikriser og laboratoriesvar, helseundervisning på nett, bruk av videokonferanse i sykehusklinikkene og elektronisk veiledning for oppfølging av hudsykdommer. I tillegg kan vi teste ut nye tjenester i virkelig stor skala, forteller Rotvold.

Regional utvikling, nasjonalt fokus

– Akkurat nå er vi ferd med å forberede regionen på hva som faktisk kreves for å samhandle elektronisk i full skala. Vi jobber med å forankre planene i alle kommunene og på UNN, sier Rotvold videre.

– Vi ønsker å etablere et nært samarbeid mellom helsetjenesten, forskningsmiljøene og leverandørene av elektroniske systemer.

Løsningene som blir utviklet og implementert i FUNNKe-prosjektet vil bli testet i praktisk bruk i regionen. Dermed vil laboratoriet i Troms kunne tilby telemedisinske tjenester og kompetanse til resten av helse-Norge og utlandet i løpet av få år.

Fakta om prosjektet

Partnerne i prosjektet er Nasjonalt senter for telemedisin (NST), Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og de 31 kommunene som samhandler med sykehuset. Prosjektet er finansiert av NST og regionutviklingsprogrammet RDA II.FUNNKestår for Fastleger, UNN og kommunehelsetjenesten.