Bygger gigantisk telemedisin-laboratorium

 

Dette blir en gigantisk arena for å teste og kvalitetssikre nye telemedisinske tjenester.

Tiden er moden for elektronisk samhandling mellom alle nivåene innen helsevesenet, sykehus, fastleger, apoteker, laboratorier, kommunehelsetjenesten og innbyggerne, forteller forskningsleder Gunn-Hilde Rotvold ved Nasjonalt senter for telemedisin (NST).

Troms og Nord-Norge har ofte vært tidlig ute med å ta i bruk telemedisin og elektronisk samhandling innen helsevesenet. Nå tar FUNNKe-prosjektet disse fortrinnene flere skritt videre og kopler sammen alle nivåene i helsetjenesten.
Målet er å utvikle et testområde for framtidige helsetjenester, som skal komme alle innbyggerne i regionen til gode. Nøkkelen til det hele er raske og sikre Internett-linjer.

– Ved å bruke satsingenBredbåndsfylket Tromsog helsenettet kan vi utvide bruken av tjenester som elektroniske epikriser og laboratoriesvar, helseundervisning på nett, bruk av videokonferanse i sykehusklinikkene og elektronisk veiledning for oppfølging av hudsykdommer. I tillegg kan vi teste ut nye tjenester i virkelig stor skala, forteller