Bygger Helseportal for Bosnia-Hercegovina

– Bosnia-Hercegovina ligger langt etter Norge når det gjelder åpenhet og oversikt over de helsetjenester som er tilgjenglig, samt hvilke rettigheter pasientene har, forteller overlege Jacob Bergsland ved Intervensjonssenteret. – Det er fremdeles slik at det lønner seg å kjenne noen for å komme til i systemet og det er et problem for helsemyndighetene i landet.

Likhet for alle

– Ved å bygge opp en mulighet for alle å finne frem til det samme tilbudet, håper vi å bidra til større åpenhet og trygghet rundt helsetjenester, understreker Bergsland. Bosnia-Hercegovina har to helsedepartementer og to helseministre, en i hver av de to etniske gruppene, forteller han videre.

– Helseportalen skal være en offentlig nettside hvor de forskjellige instansene og aktørene tvinges til å samarbeide for å få dette til. Alle leger og sykehus skal tilby det samme til alle, uavhengig av hvor de selv og pasientene kommer fra.

– Vi bidrar med vår ekspertise og kunnskap om systemer som fungerer i Norge, men det er bosniere selv som står for det praktiske arbeidet. Helseportalen skal lanseres i 2010 og kan sammenlignes med det norske Helsenett. – Vi har også flere bosniske leger ved Rikshospitalet som ønsker å bidra i dette arbeidet, med oversettelse og tilpasning til de Bosniske brukerne, forteller Bergsland.